04-02-12

Patriotten in Budingen

Blijkens de bijkomende inlichtingen voor de Geheime Raad die substituut-procureur-generaal Schepmans in Budingen ingewonnen heeft, houdt de pastoor van dit dorp, genaamd Jacobs, er allarmerende en verontrustende opvattingen op na. Ja, hij zou zelfs beledigende ideeën hebben ten aanzien van de religie en Zijne Majesteit: hij zegt openlijk dat “ zij die geloven in Leopold*, geloven in de duivel en de hel”. Hij verwacht binnen acht dagen de patriotten.

Een zekere Cuypers, ex-kapitein van de patriotten en pachter van de Abdij van Heilissem, heeft op 6 januari een patriottische kokarde op zijn hoed gedragen.

Dit alles wijst op plannen voor een nieuwe opstand, zodat het erop aankomt op te treden tegen deze verstoring van de openbare orde.

Uit een rapport van de Geheime Raad in Brussel, 26 februari 1792.

Bron: ARA, Geheime Raad, 582/A.

*Leopold II, Oostenrijks-Habsburgse keizer, die in 1790 zijn kinderloze broer Jozef II was opgevolgd.

11:25 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.