07-02-12

Militaire executie

Beminde vrinden,

 

Die meyer, schepenen, ende regeerders van den dorpe van Neerlinter

Sult in conformiteyt van de Gedeputeerden ordre ende resolutie fourneren, ende leveren tegens den 17 october 1745, wesende zondaghe toekomende, ter ses uren smorgens precies, omtrent den barriere tot Bautersem, vier goede wagens ingespanne met vier goede peerden, ende op ideren in uwen dorpe op laeden 120 bussele stroye, 20 pont de bussel ende als Ul. aldaer sult wezen op de voorsz. ure, soo sal Ul. daer instantelyck d' advertentie koemen doen aen den heere hooft-meyer, om alsdan van hem de voordere ordre mondelinghe te ontfangen, alles op pene van Militaire Executie, ende arbitraire correctie tot laste der dafaillanten van des te doen en wilt in geene foute ofte gebrecken blyven, want men des niet-tegenstaende t' uwen dobbelen koste andere sal fourneren ende leveren,

geschreven binnen die Stadt Thienen, desen 15 october 1745

Bron: SchepengriffieVlaams-Brabant (Neerlinter), nr. 7478

De miltaire leveringen door de bevolking aan de legers, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1745-1748), waarvan de orders altijd voorafgegaanworden door "lieve vrienden"...

19:38 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.