20-11-13

Ridderlijke vrijgevigheid voor Maagdendaal - 1237

In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik, Geraard, ridder, gezegd van Kraainem, aan allen tegenwoordig en toekomstig, wil dat het volgende geweten is. Met het oog op de goddelijke voorzienigheid heb ik geschonken aan het klooster Maagdendaal gelegen in Linter, 12 bunder bos in dezelfde plaats, 7 bunder grond gelegen omtrent hogergenoemde plaats naar Linter toe, 2 bunder grond gelegen omtrent de plaats die Luttelbosch wordt genoemd, 7 bunder weiden gelegen op de plaats die Ellesbruc genoemd wordt, en 5 bunder weide naast de Gete. Zij mogen dit voor de eeuwigheid bezitten, met goedkeuring van mijn echtgenote Maria en mijn zonen, Renier, ridder, en Arnold, die samen met mij hogergenoemde goederen boven het altaar van het gezegde klooster hebben overgedragen met ineengevouwen handen boven het boek, met dien verstande nochtans dat ik als teken van mijn macht voor hogergenoemde bunders, 't zij gronden, bossen of weiden, voor mij en mijn erfgenamen één denier als cijns heb behouden die door het voornoemde klooster jaarlijks op de feestdag van Sint-Remigius afgelost zal moeten worden. Zijn aanwezig geweest bij deze akte: J. abdis en het reeds vaak genoemde klooster; Joannes, plebaan van Linter; Magister Symon van Gelder; Otto, Henricus en Willem, schepenen van Tienen; Godefridus, Hubertus, Giselbertus, schepenen van Linter: Lambertus, Laurentius, Volcard, Thomas, ingezetenen en veel anderen. En opdat deze oorkonde gekend en ongeschonden zou blijven, heb ik deze oorkonde met mijn zegel bekrachtigd, evenals met het zegel van de kerk en van de stad Tienen. In het jaar onzes Heren 1237.

 (vertaling uit het Latijn)

Bron: BETS, Geschiedenis der gemeenten Oplinter, Bunsbeek en Hautem, 1870, p. 217.

----------

miles,-itis: ridder

nosse, noscui, notum: kennen

elemosina,-ae: aalmoes

conferre, contuli, conlatum: geven, overdragen schenken

buonuarium,-i: bunder (ongeveer 1.3 ha)

silva,-ae: bos

pratum,-i: weide

possidere, possedi, possessum: bezitten

retinere, -tinui,-tentum: behouden

census: cijns

ratus,-a,um: aanvaard

inconvolsus: ongeschonden

communire: versterken, bekrachtigen

12:22 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.