26-11-13

Laudaverunt Helvidis, Fauca et Maria

  • Pierre, ridder, en Guy, zijn broer, schenken in 1227 aan de abdij van St.-Hubert terciam partem mansi indominicati...cum banno et justicia, ventis, vestituribus, terris, redditibus et omnibus commodiis et pertinentiis (het derde deel van de domaniale reserve...met bannum en rechtspraak, verkopingen, inbezitstellingen, gronden, inkomsten en alle aan- en toebehoorten)
  • zoals de broers Petrus, ridder, en Guido het goed bezaten, evenals hun voorouders. Zij, noch hun erfgenamen behouden geen enkel recht in voornoemd dorp, praeterquam homagium heredum Therrici, monachi (behalve het leen van de erfgenamen van Thierry, de monnik)
  • laudavit et approbavit uxor predicti Petri militis: de echtgenote van Pierre, ridder, keurt de schenking goed
  • laudaverunt Heluidis, Fauca et Maria, sorores predictorum Petri militis  et Guidonis fratrum: Helvidis, Fauca en Maria, zusters van Petrus, ridder, en Guy, broers, keuren de schenking goed
Charters van Saint-Hubert, p. 248

----------

mansus indominicatus: manse seigneurial

bannus: recht om te bevelen, overheidsgezag

iustitia: rechtspraak

cum ventis: verkopingen?

vestituribus: waarschijnlijk investituribus?

redditus, -us (vierde verbuiging): inkomsten

penitus: absoluut, tout à fait

praeterquam: behalve

homagium: leen(hulde)

laudare: approuver, goedkeuren

approbare: goedkeuren

15:14 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.