26-11-13

Vercijnzing van grond in 1221

Theodericus, abt van Saint-Hubert en het gezamenlijke klooster van dezelfde plaats, eeuwige groet aan allen die deze tekst zullen zien of horen.

Dat allen weten dat wij 101 dagwand grond hebben overgedragen aan de mensengemeenschap van het dorp Proviseux, alsmede aan hun erfggenamen; grond die zij eeuwig mogen bewerken. 60 dagwand zijn afkomstig uit de heerlijke reserve van Eberneycurt, de overige 41 dagwand uit de grond van de H. Maria, gelegen op het grondgebied van Eberneycurt...

Voornoemde personen en hun erfgenamen die deze gronden zullen houden, zullen elk jaar voor elke dagwand één mina rogge en één mina haver...en twee denieren cijns betalen. Deze zal betaald worden bij het feest van de H. Remigius, in het begin van oktober aan de meier...

...Gezegde personen hebben voornoemde grond ontvangen onder deze voorwaarde, dat, indien zij bij het verstrijken van de gestipuleerde termijn hun verplichtingen niet zijn nagekomen, de kerk van H. Maria van Eberneycurte de gronden die deze personen van deze kerk in jaarlijkse cijns houden, mogen aanslagen...

 

(vertaling uit het Latijn)

G. KURTH, Chartes de l' abbaye de Saint)Hubert en Ardenne, Brussel, 1903, p. 228-229.

----------

mansus indominicatus: heerlijke reserve, grond die de heer zelf laat bewerken

mina: inhoudsmaat voor granen

villicus: meier, ambtenaar van een heerlijkheid

saisire: in beslag nemen

10:51 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.