12-02-14

Oost-Brabantse pachtcontracten in de late middeleeuwen: literatuur

H.P.H.JANSEN, Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw, Assen, 1955.

J. COOLS, Bijdrage tot de geschiedenis der abdij van Vrouwenpark onder Rotselaar, in: Eigen Schoon en de Brabander, 1952, p. 289-298, en 1953, p. 186-199.

L. VANHOVE, Opvelp. De agrarische struktuur van een dorp en heerlijkheid toegelicht aan de hand van een pachtcontract uit 1496, in: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, nr. 77, Leuven, 1983.

M. LIMBERGER, Sixteenth-century Antwerp and its Rural Surroundings, Turnhout, 2008 (Studies in European Urban History, nr. 14) (vooral Ch.5.4 'An analysis of Lease Contracts from the Antwerp Area', p. 91 e.v.)

F. DAELEMANS, Peiling naar de evolutie van de landbouw te Grimbergen aan de hand van enkele pachtcontracten (13e-18e eeuw), in: Eigen Schoon en de Brabander, 1971, p. 409-427.

E. POULLET, Les juridictions et la propriété foncières au XVe siècle dans le quartier de Louvain, in: Mémoires couronnés...Ac. roy. de Belgique, t. XVIII, 1866.

M.J. TITS-DIEAUAIDE, Peasant Dues in Brabant.The Example of the Meldert Farm near Tirlemont, 1380-1797, in: H. VAN DER WEE en E. VAN CAUWENBERGHE (eds.), Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, nr. 55, Leuven, 1978.

S. VAN LANI, De abdij van 't Park. Pachthoven en landbouwdomein, 1999.

Licentiaatsverhandelingen

L VOET, De abdij Vrouwenpark 1334-1415, onuitg. lic. verh. gesch., KULeuven, 1969.

E. VANFROYENHOVE, De pachtcontracten in de Leuvense schepenregisters 1450-1462, ontuitg. lic. verh., KULeuven, 1995. 

16:24 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.