19-02-14

Pachtvoorwaarden: ingang, duur en pachtprijs (15de eeuw)

Ingang

In het algemeen waren de meest voorkomende ingangsdata half maart, St.-Jansmis, half mei, het heden en Kerstmis. Half maart is het meest voorkomende tijdstip waarop een nieuwe pachttermijn van hoeven begint ( 64% van de gevallen).

Duur

De meest voorkomende pachttermijn in het Kwartier Leuven tijdens de jaren 1450-1462 was 12 jaar. Dit was zeker zo voor de pacht van hoeven (38,5%), gevolgd door 9 jaar (24,5%). Beemden en euselen worden dan weer voor een kortere termijn verpacht, voornamelijk voor 6 jaar

Pachtprijs

In elk pachtcontract wordt een bepaalde pachtprijs opgegeven, maar slechts voor een beperkt aantal kan men de prijs per bunder berekenen. De pachtprijs voor hoeven en afzonderlijke stukken land was meestal in natura uitgedrukt, nL de levering van een bepaalde hoeveelheid graan (vooral rogge). Weiden daarentegen werden meestal in speciën betaald. Van Froyenhoven kon slechts voor 20 hoeven een gemiddelde pachtprijs per bunder berekenen. Deze schommelde tussen de 1 en 2 mudde rogge per bunder, waarbij 1 mudde gelijk is aan 234 liter Leuvense maat. (wat zegt M. Limberger hierover?)

Bijkomende voorwaarden 

Hier bestaat een grote variëteit, maar sommige voorwaarden komen bijna in alle contracten voor, zoals de verplichting om de daken te dekken. De pachter leverde een bepaalde hoeveelheid walmen stro, gaf de dekkers hun mondkost, terwijl de verpachter hun daghuren betaalde. 

 

Bron: 

E. VANFROYENHOVE, De pachtcontracten in de Leuvense schepenregisters 1450-1462, onuitg. lic. verh., KULeuven, 1995. 

13:21 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.