18-02-15

Marcheert, gij Belgische legerscharen!

AAN DE NEDERLANDSE JEUGD, EN AAN DE
PRIESTERS VAN GOD, DIE GEZAMENLIJK EN UIT
VRIJE WIL OPTREKKEN TEGEN
DE VIJANDEN VAN HET VADERLAND, OP
DE DERDE VAN DE HERFSTMAAND
1790

Ga, gij vrome jonkheid, ga, gij, 't puik der Belgische legerscharen:

Ruk op, waar Mars u roept, tot heil van 't Vaderland.

Gods zegen is met u: zweet noch bloed zult gij sparen;

Verdrijf de trotse Duitser, tot over de oevers van de Rijn.

 

Ga, zeg ik, in Gods naam: en strijd voor enkele dagen:

Uw roem zal eeuwig zijn: eeuwig uw lauwerkroon.

En gij, o priesters van God! gaat, en draag haar;

Nog edeler zal uw eer zijn, uw lof, uw loon.

 

Geef moed aan deze jeugd: bestuur ook haar zeden:

Dat haar trouw geheiligd zij; 't Volk zonder vlek of schande,

Dan zal ons België zich roemen, en met reden,

Dat gij helden van God zijt; wees Helden van het Land.

 

Hertaald uit: Brabant in Revolutie 1787-1801, tentoonstellingscatalogus Centrale Bibliotheek K.U. Leuven 1988, p. 53. Hulde aan de vrijwilligerskorpsen die, vergezeld van priesters, optrekken tegen de Oostenrijkse troepen. De Brabantse Revolutie van 1789-1790 was extreem geïdeologiseerd, getuige de stortvloed van pamfletten, vlugschriften en traktaten, met gezwollen taal en retoriek. De partijstrijd tussen conservatieven (Statisten) en progressieven (Vonckisten) is een voorafspiegeling van de grote ideologische tegenstellingen die België in de 19de en 20ste eeuw zouden verdelen.

Sommige auteurs noemen de Brabantse Omwenteling de uitkristallisering van een proto-nationaal Belgisch bewustzijn. Merk hier hoe 'Nederlands' en 'Belgisch' door elkaar gebruikt worden. De woorden om dit 'volk' op het grondgebied van de voormalige Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, te benoemen, waren nog glijdend en niet-gefixeerd.

11:58 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.