23-09-16

Magie in de Germaanse volksrechten

De codificaties van de Germaanse volksrechten (Salische Franken, Ribuarische Franken, Visigoten, Allemannen, etc.) bevatten ook artikelen over magie.

Pactus Legis Salicae (6de eeuw)

Handelingen van schadelijke magie. Als iemand handelingen van schadelijke magie (maleficia) tegen een ander pleegt, of hem een kruidendrank geeft zodat hij sterft, en dit wordt tegen hem bewezen: dat hij veroordeeld worde tot de som van 8000 denarii, die 200 solidi uitmaken.

Gifmenger/bedrijver van gifmagie.
(1) Als iemand een ander 'gifmenger/bedrijver van gifmagie' noemt (herburgius = veneficus), d.i. 'heksendrager' of iemand die een ketel draagt waarin heksen (striae) hun ding bereiden, en dit kan niet bewezen worden: hij worde veroordeeld tot de som van 2500 denarii of 62,5 solidi.

(2) Als iemand een vrijgeboren vrouw 'heks' (stria) of 'prostituee' noemt, en hij kan dit niet bewijzen, hij worde veroordeeld tot drie maal 2500 denarii of 187,5 solidi.

(3) Als een heks iemand opeet, en het wordt bewezen, dat hij of zij veroordeeld worde tot de som van 8000 denarii, hetgeen 200 solidi uitmaakt.

Lex Rubuaria de malificio (ca. 7de eeuw)

(1) Als een man of een Ripuarische vrouw iemand doodt door een handeling van schadelijke magie (maleficium), hij of zij moet de wettelijke geldwaarde van het leven van die persoon betalen (werigeldus).

(2) Maar als die persoon niet sterft en hij lijdt onder veranderingen of zwakheid van lichaam daardoor [deze daad van magie], moet hij veroordeeld worden tot de som van 100 solidi, of moet hij een eed met zes personen afleggen.

Leges Visigothorum (midden 7de eeuw)

Personen die niet mogen getuigen
Moordenaars, plegers van schadelijke magie (malefici), dieven, criminelen of gifmengers/plegers van gifmagie (venefici), verkrachters of meinedigen, zij die naar werpers van het lot (sortilegi) gaan, en waarzeggers (divini), mogen in geen geval een getuigenis afleggen.

Als een vrijgeborene waarzeggers (vaticinatores) raadpleegt over iemands gezondheid of dood
Wie voorspellers (arioli) raadpleegt, zij die tekens en voortekens interpreteren (aruspices), of waarzeggers (vaticinatores) over gezondheid of dood van de heerser of iemand anders, samen met zij die antwoorden geven aan de personen die hen consulteren: als ze vrijgeborenen zijn, dat ze gegeseld worden en tot slavernij gebracht worden met inbeslagname van hun bezittingen, of laat hen veroordeeld worden tot eeuwige slavernij door de koning, en gegeven aan eenieder, zoals de koning beveelt. 

-------------------------------------------------------------

P.G. MAXWELL-STUART (ed.), The Occult in Medieval Europa, 500-1500, 2005, p. 135.

10:12 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |