07-10-16

Hoe de nestelknoop of magische impotentie opheffen?

De Franse priester Jean-Baptiste Thiers (1636-1703), pastoor in het bisdom Chartres, heeft uitgebreid geschreven over de nestelknoop, het wijdverbreide bijgeloof in Frankrijk in de 16de en 17de eeuw, dat tovenaars tijdens de huwelijksplechtigheid door magische praktijken de man impotent en/of de vrouw onvruchtbaar konden maken. Zij die erdoor getroffen worden, zo schrijft hij, doen alles om ervan verlost te worden, of ze nu bij God of de Duivel te raad moeten gaan, het maakt hen niets uit.

De auteur vermeldt niet minder dan twintig tegenmiddelen, die geacht worden de vloek van de nestelknoop te kunnen opheffen(1):

1. Op de huwelijksdag twee hemden omgekeerd over elkaar heen dragen, en in de linkerhand een houten kruisje dragen, tijdens de huwelijkszegen.

2. Onder de voeten van de toekomstige echtgenote een ring plaatsen, hem zolang de huwelijksplechtigheid duurt, daar laten zitten, en hem er pas uithalen, wanneer zij op het punt staat naar het altaar te gaan.

3. Zeg fiat voluntas, voor zij die de nestelknoop ontvangen hebben door middel van deze drie woorden Ribald, Nobal & Vanorbi, en drie kruistekens bij elk van hen.

4. Wachten tot andere personen huwen, en terwijl de priester de ring over de vinger van de bruid schuift, de knoop doorsnijden en hem in het vuur werpen, of onder de voeten, zeggende Tibi soli, etc., en door dit middel zijn zij die voordien geknoopt waren, nu ontknoopt.

6. Laat de jonggehuwden helemaal naakt op de vloer of op de aarde liggen; laat de echtgenoot de grote teen van de linkervoet van de echtgenote kussen, en de echtgenote de grote teen van de linkervoet van de echtgenoot; laat hen met de hiel een kruisteken maken, en een ander kruisteken met hun handen; en laat hen bidden tot God, dat hij hen van de schadelijke toverij, waaronder ze lijden, mag verlossen.

7. Ontbied de pas gehuwden, vraag hen hun naam en voornaam, en vraag hen: Gelooft Gij niet dat wat de Duivel gedaan heeft, God ongedaan kan maken? Ze zullen antwoorden: ja. Zeg vervolgens tegen de pas gehuwde vrouw: Houdt Gij niet van uw man, hoewel hij niets voor u is? Ze zal antwoorden: ja. Neem vervolgens de ring die tijdens de huwelijksplechtigheid ingezegend is, en indien mogelijk, de veter waarmee de broek van de echtgenoot die dag geknoopt is, laat de echtgenoot en de echtgenote die veter elk aan het andere einde vasthouden, laat hen de veter knopen, terwijl ze hun vingers in de ring schuiven; snijd de knoop door, al zeggende: dat God ongedaan maakt wat de Duivel heeft gedaan, etc. Quod Deus conjunxit, homo non separet; de ring aan de andere hand en een andere vinger steken, gedurende drie dagen de echtgenoten verplichten om niet met elkaar te slapen, zich te onthouden van de huwelijksplicht, tot te God bidden, en hem te bedanken voor zijn gunsten.

8. Terwijl de pas gehuwden op het punt staan tijdens hun eerste huwelijksnacht samen te gaan slapen, laat hen op een papiertje schrijven Omnia ossa mea… en op een ander briefje Quis similis…leg het eerste briefje op de rechterdij van de echtgenoot, en het tweede op de linkerdij van de echtgenote.

12. Een ton witte wijn doorsteken, waarvan men nog niets getrokken heeft, en de wijn die er het eerst uitstroomt, door de ring laten stromen, die op de huwelijksdag aan de echtgenote gegeven is.

13. Pissen door het sleutelgat van de kerk waar men gehuwd is. Sommigen zeggen dat, opdat dit middel het verhoopte succes zou hebben, men drie of vier dagen ‘s morgens door het gat moet pissen. Mizauld zegt dat de echtgenoot door de ring moet pissen, die hij aan zijn echtgenote op de huwelijksdag gegeven heeft. Hij vermeldt als garantie drie geneesheren en een chirurgijn, die klaarblijkelijk niet beter dan hij onze religie kennen. Als de bruidegom door de huwelijksring pist, zo zegt hij, wordt hij van toverij en liefdesimpotentie verlost, die hem door schadelijke magie gebonden heeft.

14. Dat doen wat een Promotor van de kerkelijke rechtbank van Château-dun deed. Toen twee pas gehuwden hem kwamen zeggen dat ze betoverd waren, leidde hij hen naar zijn zolder, bond ze aan een paal, gezicht tegen gezicht, de paal tussen heb in; hij geselde hen verschillende keren met roeden; daarna maakte hij hen los, liet hen de hele nacht samen, gaf hen een brood van twee stuivers en een kruikje goede wijn, en sloot hen op met de sleutel in het slot. De volgende morgen om zes uur maakte hij de deur open, en hij vond hen gezond, kloek en als goede vrienden. Een pastoor van mijn vrienden, een verdienstelijk en bekwaam man, heeft mij meer dan één keer verzekerd, dat die Promotor, die hij heel goed kende, op die manier mensen genas, die erover kloegen dat hen de nestel geknoopt was.

15. Gedurende zeven dagen 's morgens bij zonsopgang, de rug naar de zon gekeerd, zekere niet-goedgekeurde gebeden bidden, die niet door de Kerk bedoeld waren voor het effect dat men ervan verwacht, d.i. het ontknopen van de nestelknoop. Dit is wat men een ‘ijdele praktijk’ noemt, een misbruik van sacrale zaken.

16. Met wolvenvet de plinten van de deur van het huis inwrijven, waarin de pas gehuwden samen gaan slapen.

18. Op nieuw perkament, voor zonsopgang, schrijven, en dit gedurende ….dagen herhalen, deze woorden Avigazirtor….

19. Een hoefijzer, dat men toevallig op zijn weg vond, op een zondag laten hersmeden tot een hooivork, onder het uitspreken van zekere woorden.

20. Drie keer Yemon zeggen op zekere tijdstippen, bij zonsopgang, en als het bij het ontwaken belooft een mooie dag te zullen worden.

----------

(1) J. B. THIERS, Traité des superstitions qui regardent les sacrements selon l' Ecriture Sainte, Parijs, 1704 (1ste uigave 1679), p. 584-590. Te raadplegen op Google Books. Over J.B. Thiers, zie François Lebrun, Traité de superstition.

11:51 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.