20-10-16

Ergotisme of het St.-Antoniusvuur in de 9de-10de eeuw

Annales Xantenses

 857 –Een grote plaag van gezwollen puisten verteerde de mensen door een afgrijselijke verrotting, zodat hun ledematen loskwamen en afvielen voor de dood. 

Plaga magna vesicarum turgentium grassatur in populo et detestabili eos putritudine consumpsit, ita ut membra dissoluta ante mortem deciderunt (1).

Flodoard van Reims

945 - In de streek van Parijs, en ook daarrond, werden de ledematen van de mensen door de plaag van het vuur getroffen; ze brandden geleidelijk op en werden verteerd, tot de dood eindelijk een einde maakte aan hun lijden. Sommigen van hen gingen naar verschillende heiligdommen en ontsnapten aan de kwellingen. Velen werden in Parijs in de kerk van de Heilige Maagd Maria genezen, ja, ze beweerden dat ze van deze plaag genezen werden, telkens ze daar naartoe gingen.

In pago Parisiacensi, necon etiam per diversos circumquaque, hominum diversa membra ignis plaga pervaduntur; quaeque [sensim] exusta consumebantur, donec mors tandem finiret supplicia. Quorum quidam, nonnulla sanctorum loca petentes, evasere tormenta; plures tamen Parisius in aecclesia sanctae Dei genitricis Mariae sanati sunt, adeo ut quotquot illo pervenire potuerint, assertantur ab hac peste salvati (2).

Ademar van Chabannes

994 -Op vreemde wijze werden de Aquitaniërs gekweld door het hevige vuur en kwamen daardoor om.

Mirum in modum ardenti igne cruciantur et periiuntur Aquitani (3).

994 -Onder zijn bewind woedde de plaag van het hevige vuur over de lichamen van de Aquitaniërs; meer dan 40.000 stierven aan die epidemie.

Hujus principatu plaga ignis super corpora Aquitanorum desaeviit et mortui sunt plus 40 millia hominum ab eadem pestilentia (4). 

994 -In die tijd woedde het pestilentieuze vuur over de Limousin: de lichamen van ontelbare mannen en vrouwen werden door een onzichtbaar vuur verteerd, en overal vervulde het geweeklaag de aarde...Alle bisschoppen van Aquitanië kwamen samen in Limoges, ook de lichamen en de relikwieën van de heiligen werden plechtig daarnaartoe gebracht. Het lichaam van St.-Martialis, de patroon van Gallië, werd uit zijn graf opgeheven, waardoor allen met een immense vreugde vervuld werden en overal hield de epidemie op.

His temporibus pestilentise ignis super Lemovicinos exarsit: corpora enim virorum et mulierum supra numerum invisibili igne depascebantur; et ubique planctus terram replebat. . . . Tunc omnes Aquitaniae Episcopi in unum Lemovicae congregati sunt: corpora quoque et reliquiae Sanctorum undecumque solemniter advectae sunt ibi; et corpus S. Martialis Patroni Galliae de sepulchro levatum est. Unde laetitia immensa omnes repleti sunt; et omnis infirmitas ubique cessavit (5).

------------ 

Een goede inleiding biedt Sint-Antoniusvuur. Voor gespecialiseerde informatie, zie Barger over ergotisme.
Over ergotisme in Brabant, meerbepaald in Oplinter, zie V. Coumans.

(1) Annales Xantenses, 857.
(2) Annalen van Flodoard, 945
(3) Ex Ms. Sangerm., in: Bouquet, X, 318.
(4) Ademar van Chabannes, St.-Martialis, in: Bouquet, X, 318.
(5) Kroniek van Ademar van Chabannes.

11:09 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.