30-11-16

Weduwe Vandevin, rijke brouwersweduwe uit Neerlinter

Paul Kempeneers heeft genealogische gegevens uit de 18de eeuw over de familie Vandevin uit Neerlinter gepubliceerd. De naam Vandevin was mij al bekend uit andere bronnen over Neerlinter, meerbepaald de gedwongen lening van het jaar IV

La Veuve Vandenvinne wordt in de lijst voor het kanton Zoutleeuw vermeld als landbouwster en brouwster in Neerlinter, met een geschat jaarlijks inkomen van 1000 livres. Ze behoorde daarmee tot de 13de klasse van de belastingsplichtigen in het kanton. Dit betekende dat ze heel rijk was, want de rjksten behoorden tot de 15de of de aparte 16de klasse.

La veuve Vandenvinne, cultivateur et brasseur, Neerlinter, 1000 livres,  13de klasse

Er is ook een aparte gemeentelijke lijst, die concretere informatie geeft:

-La veuve Vandenvinne, cultivateur et brasseuse, fortune apparente: 70.000 livres, produit annuel en apparence de leur industrie:  1500 livres, riche en argent, impot: 1000 livres

Ook in het laatste XXste penningcohier van het Ancien Regime komt Weduwe Anthoen Vandevin als brouwster voor (zie: De brouwers van Neerlinter rond 1795).

Wanneer we nu proberen deze Weduwe Vandevin proberen terug te vinden in de genealogie die Kempeneers heeft getranscribeerd, stuiten we alweer op het belangrijkste probleem voor genealogisch-biografisch onderzoek in het Ancien Regime: de moeilijkheid om een individu uniek te identificeren. 

Wie was eigenlijk Weduwe Vandevin, een rijke brouwersweduwe uit Neerlinter?

Maar goed, ik ga de lezer niet kwellen met mijn frustratie daaromtrent, en hem direct naar de meest waarschijnlijke conclusie leiden: ik neem aan dat weduwen in het Ancien Regime genoemd werden naar de naam van hun overleden echtgenoot. Het kon dus niet iemand zijn die van bij haar geboorte de naam Vandevin droeg.

Hoogstwaarschijnlijk is Weduwe Vandevin Anna Maria Aerts, geboren in 1720, die in 1746 huwde met Antonius Vandevin, geboren in 1710. Sterfdata van beide personen zijn niet bekend, maar Antonius Vandevin moet voor 1793 overleden zijn, vermits zij dan als weduwe vermeld wordt. In het jaar IV (1795/96), als ze door de Franse bezetter een aanslagbiljet van 1000 livres in haar bus krijgt, zou ze dus 76 jaar geweest zijn. Maar ze komt niet meer voor op de patentlijst van het jaar V (1796/97) voor Neerlinter, waarop nochtans veel brouwers voorkwamen.

Weduwe Vandevin = Anna Maria Aerts? Mysterie opgelost?

14:04 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.