02-12-16

Toverij en magie bij Regino van Prüm (840/50-915)

Uit: Regino van Prüm, diens boeteboek Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis.

Zie ook mijn bijdrage over de Corrector van Burchard van Worms (ca. 965-1025)die trouwens veelvuldig geput heeft uit het boeteboek van Regino van Prüm. 

Over tovenaars en waarzeggers

42. Er moet gevraagd worden, of iemand een magiër, waarzegger, bezweerder en waarzegger of tekenduider is.

43. Of iemand bij bomen, bronnen of zekere stenen geloftes aflegt of een kaars of een offergeschenk daarheen brengt, alsof daar een godheid was, die goed of kwaad bewerken kan?

44. Er moet nagegaan worden, of een varkens- of runderenhoeder of een jager of andere dergelijke lieden, over brood of kruiden duivelse verzen uitspreken, of over perfide linten, die ze in bomen verbergen, of die ze bij een plaats, waar twee of drie wegen samenkomen, ter aarde neerwerpen, waarmee ze hun beesten van ziekte of onheil bevrijden, en die van een ander ten gronde richten. Voor geen enkele gelovige bestaat er twijfel over, dat al die dingen afgoderij zijn en daarom volledig uitgeroeid moeten worden.

45. Er moet nagegaan worden, of er een vrouw is, die beweert, dat zij door bepaalde magische handelingen en bezweringen de mening van mensen kan veranderen, d.i dat zij haat in liefde of liefde in haat kan veranderen, of die het bezit van mensen beschadigt of ontvreemdt. En wanneer er een vrouw is, die beweert, dat zij met een schare van demonen, die de vorm van vrouwen aangenomen hebben, tijdens bepaalde nachten op bepaalde dieren rondrijden, en dat zij tot die gemeenschap behoort, zo moet die vrouw in alle geval uit de gemeenschap van de parochie worden uitgestoten.

Over zij, die bezweringen uitspreken, toverij bedrijven en voorspellingen doen

354. Uit het Concilie van Ankara

Zij, die voorspellingen zoeken, naar de gebruiken der heidenen, of die dergelijke lieden in hun huis binnenhalen, om iets door magie te onderzoeken of te verzoenen, zij moeten volgens de vastgelegde boetetafels de vijfjarige regel volgen.

355. Over dezelfde zaak
Uit het Concilie van Braga

Wanneer iemand het gebruik van de heidenen volgt, en zieners en waarzeggers in zijn huis binnenlaat, om onheil af te wenden of tovermiddelen te vinden, zal hij gedurende vijf jaar boete doen.

 356. Over dezelfde zaak
Uit de decreten van paus Gregorius

Wanneer iemand een beroep doet op waarzeggers, schouwers van ingewanden of tovenaars, of gebruik maakt van amuletten, dat hij met de kerkelijke ban veroordeeld worde.
__________________________
Bron
Das Sendehandbuch des Regino von Prüm, herausgegegen von Wilfried Hartmann, 2004.

16:59 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.