02-12-16

Over bloed, aas en menstruatie in de vroege middeleeuwen

In het boeteboek van Regino van Prüm, geschreven rond 900, vinden we cultuurhistorisch interessante gegevens over het taboe op het eten van aasdieren, het drinken van dierenbloed, menstruatiebloed  en sperma.

Boek I

cap. 304

Vraag: Heb jij aas of verscheurde stukken van roofdieren gegeten? Jij moet 40 dagen boete doen. Hetzelfde, als je bloed tot jou hebt genomen.

Vraag: Heb jij van een vloeistof gedronken, waarin een dode muis of wezel gevonden is. Jij moet 40 dagen boeten.

Boek II

kap. 5 vraag 46 (p. 245)

Er moet gevraagd worden, of iemand bloed, aas of een door roofdieren verscheurd dier gegeten heeft.

kap. 5, vraag 48 (p. 245)

Of iemand een vloeistof gedronken heeft, waarin een wezel, een muis of enig ander dier verdronken is?

cap. 250 Van menstruerende vrouwen moet men zich verre houden (p. 369)

Wie met zijn vrouw tijdens haar periode verkeert, moet 40 dagen boeten. Wie met zijn vrouw langs achteren vrijt, moet 40 dagen boeten. Wie met zijn vrouw anale gemeenschap heeft, moet drie jaar boeten, omdat hij zich aan sodomie schuldig heeft gemaakt. Mannen die tussen de dijen ontucht bedrijven, moeten één jaar boeten. Als ze anaal verkeer hebben, moeten ze drie jaar boeten. Als ze nog knapen zijn, twee jaar.

cap. 369 Over menstruatiebloed

Over datgene, wat gij gevraagd hebt, namelijk over de vrouw, die haar menstruatiebloed in een gerecht of drank voor haar man aangeboden heeft, opdat hij dit zou drinken; of over die vrouw, die het zaad van haar man in een drank gedronken heeft (...) Het schijnt ons toe dat er een gelijkaardig oordeel over hen moet geveld worden, als over tovenaars en waarzeggers, van wie bekend is dat ze een magische kunst uitgeoefend hebben.

cap. 370. Over dezelfde zaak

Wanneer een vrouw ontucht met een andere vrouw bedrijft, zal ze drie jaren boete doen. Zolang zal ook die vrouw boeten, die het zaad van haar man onder het eten vermengt, om meer van zijn liefde te bekomen.

cap. 376 Over aas (p. 425)

Wie onrein vlees eet, namelijk aas of gescheurde stukken van wilde dieren, zal 40 dagen boete doen (...)
Wie iets eet of drinkt, dat door een huisdier, een hond of een kat, aangeraakt is geworden, zal twee dage boete doen.

cap 377. Over vloeistoffen

Wanneer iemand een ander een vloeistof aanbiedt, waarin een muis of een wezel zijn einde heeft gevonden, hij zal zeven dagen boete doen, als hij leek is. Als hij een kloosterling is, zal hij 200 psalmen zingen. Als hij achteraf ervaren heeft dat hij zulke drank gedronken heeft, zal hij het Psalterium zingen.

cap. 378. Over bloed

Wanneer iemand het bloed van een dier tot zich neemt, zal hij 40 dagen boet doen.

cap. 379. Eveneens zal niemand bloed verteren

De gelovigen moeten vermaand worden, dat niemand het mag wagen, bloed tot zich te nemen

cap. 443. Over een vloeistof, waarin een muis gevallen is

Wanneer een muis in een vloeistof gevallen is, moet ze eruitgehaald worden, en moet de vloeistof met wijwater besprenkeld worden. Wanneer echter een dode muis in een vloeistof gevonden wordt, moet de vloeistof in zijn geheel weggegoten worden. Wanneer het echter om een grote hoeveelheid vloeistof handelt, moet de vloeistof gereinigd worden, met wijwater besprenkeld en verbruikt worden, als het nodig is. Wanneer een dode muis in meel of in gestolde melk gevonden wordt, zal datgene, wat zich om haar heen bevindt, weggeworpen worden, de rest echter mag verbruikt wordt.

____________________

(1) Das Sendehandbuch des Regino von Prüm, herausgegeven von Wilfried Hartmann, 2004. 

18:15 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toverij en magie bij Regino van Prüm (840/50-915)

Uit: Regino van Prüm, diens boeteboek Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis.

Zie ook mijn bijdrage over de Corrector van Burchard van Worms (ca. 965-1025)die trouwens veelvuldig geput heeft uit het boeteboek van Regino van Prüm. 

Over tovenaars en waarzeggers

42. Er moet gevraagd worden, of iemand een magiër, waarzegger, bezweerder en waarzegger of tekenduider is.

43. Of iemand bij bomen, bronnen of zekere stenen geloftes aflegt of een kaars of een offergeschenk daarheen brengt, alsof daar een godheid was, die goed of kwaad bewerken kan?

44. Er moet nagegaan worden, of een varkens- of runderenhoeder of een jager of andere dergelijke lieden, over brood of kruiden duivelse verzen uitspreken, of over perfide linten, die ze in bomen verbergen, of die ze bij een plaats, waar twee of drie wegen samenkomen, ter aarde neerwerpen, waarmee ze hun beesten van ziekte of onheil bevrijden, en die van een ander ten gronde richten. Voor geen enkele gelovige bestaat er twijfel over, dat al die dingen afgoderij zijn en daarom volledig uitgeroeid moeten worden.

45. Er moet nagegaan worden, of er een vrouw is, die beweert, dat zij door bepaalde magische handelingen en bezweringen de mening van mensen kan veranderen, d.i dat zij haat in liefde of liefde in haat kan veranderen, of die het bezit van mensen beschadigt of ontvreemdt. En wanneer er een vrouw is, die beweert, dat zij met een schare van demonen, die de vorm van vrouwen aangenomen hebben, tijdens bepaalde nachten op bepaalde dieren rondrijden, en dat zij tot die gemeenschap behoort, zo moet die vrouw in alle geval uit de gemeenschap van de parochie worden uitgestoten.

Over zij, die bezweringen uitspreken, toverij bedrijven en voorspellingen doen

354. Uit het Concilie van Ankara

Zij, die voorspellingen zoeken, naar de gebruiken der heidenen, of die dergelijke lieden in hun huis binnenhalen, om iets door magie te onderzoeken of te verzoenen, zij moeten volgens de vastgelegde boetetafels de vijfjarige regel volgen.

355. Over dezelfde zaak
Uit het Concilie van Braga

Wanneer iemand het gebruik van de heidenen volgt, en zieners en waarzeggers in zijn huis binnenlaat, om onheil af te wenden of tovermiddelen te vinden, zal hij gedurende vijf jaar boete doen.

 356. Over dezelfde zaak
Uit de decreten van paus Gregorius

Wanneer iemand een beroep doet op waarzeggers, schouwers van ingewanden of tovenaars, of gebruik maakt van amuletten, dat hij met de kerkelijke ban veroordeeld worde.
__________________________
Bron
Das Sendehandbuch des Regino von Prüm, herausgegegen von Wilfried Hartmann, 2004.

16:59 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |