26-03-10

Schermutseling in Rummen tussen de Brigands en het Franse leger

Na hun nederlaag bij Hasselt op 5 december 1798, bleven de Hagelandse Brigands de republikeinse gezagsdragers en de Franse troepen treiteren met kat- en muis-spelletjes. Ze opereerden in de grenszone tussen het Dijledepartement (Brabant) en het departement  van de Nedermaas (Limburg). Vooral de streek rond Geetbets vormde dikwijls hun uitvalsbasis. Hier bericht kantonscommissaris Coenen over dergelijke schermutseling op 31 december 1798.

Commissaris Coenen van Zoutleeuw aan departementscomissaris Mallarmé, 31 december 1798

Tienen, 11 novose jaar 7 (31 december 1798)

400 man zijn vorige nacht in de hoofdplaats van mijn kanton aangekomen. Ze kwamen van Herk in het departement der Nedermaas. Ze zijn om 7 uur vanmorgen vertrokken. Reeds om 9 uur werd de achtervolging ingezet. Er is contact gemaakt met de Brigands in de bossen van Rummen. Op het moment dat men mij geschreven heeft vanuit Zoutleeuw, is er musketvuur gehoord. Na het diner heb ik een tweede brief ontvangen, die mij toevertrouwde dat het vuur volledig opgehouden is, zonder dat men kan zeggen wat de afloop van de schermutseling is. Niettegenstaande denk ik u de zekerheid te kunnen geven dat de republikeinse troepen de overwinning hebben behaald, zonder nochtans u te kunnen zeggen of de Brigands gevangen zijn genomen. Het vuur was niet hevig en heeft niet lang geduurd, hetgeen mij doet vrezen dat de Brigands de mogelijkheid hebben gevonden om zich in veiligheid te stellen, temeer daar ze gebivakkerd zijn op 300 à 400 bunders in het bos van Raspe (?).

Morgen zal ik op de hoogte gesteld worden van deze zaak, als dit tenminste uw aandacht verdient. Ik zal u weldra het aantal Brigands overmaken. Daarover bestaat onzekerheid, de publieke opinie spreekt van 1000 man, maar een brief die ik van de municipaal agent van de gemeente Rummen heb ontvangen, spreekt van 300 à 400 man.

Groet en Broederlijkheid

Coenen

12:21 Gepost door Hagelandia in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boerenkrijg, geetbets, brigands, directoire, rummen |  Facebook |

20-03-10

Doodsbedreigingen aan de kantonscommissaris van Zoutleeuw

Hoewel de Boerenkrijgers op 5 december 1798 bij Hasselt vernietigend verslagen waren door de Franse troepen, bleef nog lange tijd een verzetshaard smeulen in het Hageland. Geen spectaculaire feiten, maar schermutselingen, uitdagen en afdreigen van republikeinen, kat- en muisspelletjes met de Franse troepen.

Hier beschrijft commissaris Coenen van Zoutleeuw éen van die incidenten op 14-15 december. Hij overdrijft sommige dingen, om zichzelf in een beter daglicht te plaatsen. Zo schrijft hij dat hij zich in de voorhoede van de Franse troepen bevindt (ja, ik ben ijverig en moedig).

Hij zegt dat de brigands alle Franse ambtenaren die in hun handen vallen vermoorden. Dat is niet waar. Bij mijn weten was dit tijdens de Boerenkrijg zeer uitzonderlijk. Er werden wel geïsoleerde moorden bedreven door boerenkrijgers, maar die mogen niet veralgemeend worden. Dit behoort natuurlijk tot de Franse propaganda en is altijd aanwezig in een oorlogssituatie, het demoniseren van de tegenstander. Ook de Boerenkrijgers deden dit natuurlijk.

Hoewel de boerenkrijgers Coenen expliciet bedreigen in een affiche op zijn deur, schrijft hij dat hij daardoor niet bang gemaakt wordt. Dit is natuurlijk een flagrante loochening van zijn eigen gedrag, vermits hij naar Tienen vlucht. Trouwens, bij elk optreden van de brigands, kiest de commissaris van het Directoire vliegensvlug het hazenpad. Hij schrijft zelf aan zijn superieur dat hij voor de zesde maal moet vluchten. Dit getuigt niet bepaald van moedig gedrag, en dat zullen ze in Brussel ook wel geweten hebben.

Verslag van Coenen, kantonscommissaris van Zoutleeuw aan Mallarmé, commissaris van het Dijledepartement, 26 frimaire jaar 7 (16 december 1798)

In mijn brief van 13 december, Burger, heb ik u aangekondigd dat de Brigands zich in het Hageland verzamelen. Deze pest heeft reeds 's anderendaags (14 december) toegeslagen, als ze ten getale van 400 opgedaagd zijn in Geetbets. Ik werd daarvan op de hoogte gebracht door de adjunct van die gemeente, waarna ik mij spoorslags naar Tienen begaf om generaal La Croix te waarschuwen, die alle voorzorgsmaatregelen nam, 

Op 15 december zijn we om 8 uur 's morgens met een voldoende grote macht vertrokken. Ik behoorde tot de voorhoede, begeleid door een officier en een jager te paard. Toen we in Zoutleeuw aankwamen, vonden we alle deuren en vensters gesloten. Alen die doorgaan voor republikeinen, waren weggevlucht. Ik doe navraag en klaarblijkelijk zijn de Brigands reeds in Budingen. Wanneer de hoofdmacht arriveert, maken ze onmiddellijk mars naar die plaats. Ze sturen op de rechter- en linkerflank troepen. De rechterflank die door de Sint-Truidense Poort trok, werd aangevallen door de Brigands, ter hoogte van Ossenberg voor Zoutleeuw. De Brigands trokken zich terug in de bossen van Duras, die de troepen vervolgens doorzochten. Intussen hadden de Brigands via Wilderen de vlucht genomen naar Hallemael in het Departement Nedermaas, kanton Montenaken. De Franse troepen hebben gelogeerd voor Zoutleeuw om de volgende dag naar Tienen te vertrekken. 

U kan gemakkelijk zien, Burger, dat ik voor de zesde maal mijn domicilie met mijn familie moet verlaten. Ik kan nauwelijks twee dagen bij mij thuis blijven, of de helse bende duikt weer op en verplicht mij te vluchten, met achterlating van de gewapende macht. Ik kan mij onmogelijk in mijn kanton vestigen, zonder omringd te zijn door de gewapende macht. Op het moment waarop ik u schrijf, heeft elke gezagsdrager zijn woonplaats verlaten, vermits de Brigands zich op verschillende plaatsen in mijn kanton bevinden. Hun plan is huiveringwekkend: ze fusilleren elke functionaris die in hun handen valt. Vooral ik ben bedreigd omdat ze zeggen dat ik tot drie maal toe aan het hoofd heb gestaan van de troepen die hen opjagen. Ze hebben zelfs op mijn deur volgende inscriptie aangeplakt:

"Zolang er een Brabantse patriot bestaat, zal er geen genade bestaan voor meneer Coenen, die zich met de titel van burger commissaris du Directoire exécutif tooit. Bij zijn dood zal elk republikanisme verdwijnen in het eerbare kanton van Zoutleeuw."

Deze affiche heeft me helemaal geen angst aangejaagd, maar het voorbeeld van de moorden die ze bedrijven, heeft me ertoe aangezet om mijn domicilie in Tienen te vestigen. Ik ben ervan overtuigd dat, als men troepen in de vier kantons van Zoutleeuw, Glabbeek, Bautersem en Scherpenheuvel zou onderbrengen, binnen de maand het brigandisme volledig beëindigd zou zijn.

Groeten en broederljkeheid,

Coenen

Bronnen

Rijksarchief Anderlecht, Dijledepartement, nr. (nog op te zoeken)

De boerenkrijgers persen de agent van Geetbets af

We hebben reeds gesproken over de Boerenkrijg in het kanton Zoutleeuw: Boerenkrijg in het kanton Zoutleeuw. Hoe de brigands eind november 1798 na hun nederlaag bij Diest afdropen naar de dorpen rond Zoutleeuw, waar ze zich hergroepeerden om naar het departement Nedermaas (Limburg) op te rukken. Ze gedroegen zich driest en bedreigden republikeinse gezagsdragers. Coenen, de kantonscommisaris van Zoutleeuw, voelde zich machteloos, omdat hij te weinig troepen had. Hij was gevlucht naar Tienen omdat hij zich niet veilig voelde.

Op 2 december ontving de municipale agent van Geetbets een afpersingsbrief van de brigans, waarin deze de betaling van 500 gulden eisten. Deze brief werd overgemaakt aan commissaris Coenen, die hem liet vertalen en overmaken naar Brussel.

Kopie van de requisisite door de commandant van de baanstropers aan de municipale agent van Geetbets

Wij bevelen aan de agent van de gemeente Geetbets, om zeven uur vandaag 500 gulden te komen betalen, die u zal overhandigen aan de schatmeester, die gelogeerd is bij Baas Arnauts, waarvan u behoorlijk kwijtschrift zal bezorgd worden bij order van de comandant van het vaderlandse volk. In geval van niet-betaling tegen die tijd, zal men u als rebel beschouwen en uw verdiende straf ondergaan ...Geresolveerd in het hoofdkwartier in Geetbets.

2 december 1798, ondertekend door de commandant, Van Haesendonck.

28-12-09

Boerenkrijg in het kanton Zoutleeuw (november 1798)

Met de Boerenkrijg bedoelt men de opstand van hoofdzakelijk plattelandsbewoners van onze gewesten tegen het Franse regime tijdens de maanden oktober-december 1798. Ik wil mij hier niet uitspreken over de ideologische wortels van de Boerenkrijg, die in de 19de eeuw door de katholieken en de flaminganten werd geaccapareerd. In de hedendaagse visie op de Boerenkrijg was het een wanhoopspoging van de tot het uiterst getergde plattelandsbevolking die zich in haar essentiele waarden geminacht voelde door de Franse revolutionairen.

Hier geef ik in een vrije vertaling het verslag van Coenen, commissaris vqn het kanton Zoutleeuw, aan departementscommissaris Mallarmé van het Dijledepartement op 19 november 1798. Het verslag is zo levendig geschreven, dat ik mij van commemtaar onthoud. Tenzij dit: de Brigands hadden de stad Diest ingenomen, maar werden daaruit door de Franse troepen verdreven. Blijkens dit  verslag van kantonscommissaris Coenen verzamelden de verslagen Brigands zich in de kantons Zoutleeuw en Glabbeek. Naderhand zouden ze zich begeven naar Hasselt, waar ze op 5 december 1798 vernietigend verslagen werden door het Franse leger.

Coenen, commissaris van het kanton Zoutleeuw, aan Mallarmé, Commissaris van het Dijledepartement, 19 november 1798

Na hun nederlaag in Diest (15 november) zijn de Brigands op 16 november om 9 uur 's morgens gearriveerd in de hoofdplaats van dit kanton (Zoutleeuw), ten getale van 800 à 900, Na gegeten en gedronken te hebben, zijn ze vertrokken naar Rummen, waar de inwoners hen deden geloven dat de (Franse) troepen in aantoch waren.. Ze zijn gevlucht en hebben uiteindelijk halt gehouden op de Bolderberg [gehucht van Zolder?] , in de omgeving van de voormalige abdij van Herkenrode. Daar hebben ze zich verspreid: een deel is naar huis gegaan, een ander deel heeft zich diezelfde dag (16 november) op pad begeven naar het kanton Glabbeek, waar ze een schuilpaalts hebben gezocht in de bossen rond de gemeenten Kortenaken, Kersbeek, Kapellen, Hoeleden, Miskom, etc. Daar zijn ze gedurende een onbepaalde tijd gebleven. We dachten dat ze zich verspreid hadden, maar neen, integendeel, ze zijn zich aan het groeperen. De rebellen die naar andere plaatsen gevlucht waren, trekken daar naartoe..

Gisteren (18 november) heb ik iemand gestuurd om hen te bespionneren. Hij werd aangevallen door de Brigands in Kortenaken, ze rukten zijn tricolore kokarde af. Hij zegt dat hun aantal 2000 man bedraagt, een aantal dat dagelijks groter wordt. Uit de rapporten die mij bereiken, ben ik er zeker van dat de Brigands, die na hun nederlaag in Diest naar huis zijn gegaan, zich nu opnieuw naar de bovenvermelde gemeenten begeven.

Gisteren (18 november) was op de kerkdeuren van Kortenaken, Hoeleden, etc. aangeplakt dat het verzamelpunt in Kortenaken ligt. Die affiches zijn ook in mijn kanton verspreid, ze zijn onder andere in groten getale in Geetbets aangeplakt. De Brigands worden door deze opruiende affiches opgeroepen om de door God beschermde wapens op te nemen. Ze nodigen ook de conscrits uit om de wapens ter hand te nemen voor de verdediging van de Religie.

Gisteravond zijn niet alleen die van mijn kanton, maar ook die van andere kantons naar het verzamelpunt vertrokken.

Na dit alles, commissaris, u ziet dat ik niet in mijn kanton kan blijven zonder gesteund te worden door de gewapende macht, die er momenteel niet is. Ik heb geen enkele man, mijn agenten die trouw zijn gebleven durven niet naar mij te komen, tenzij incognito 's nachts, uit angst om door de Brigands vermoord te worden. Ze verspreiden pamfletten waarin ze zeggen dat ze zich zullen vergrijpen aan de ambtenaren die nog durven hun functies te vervullen.

Zo is de situatie in mijn kanton, waar ik vanmorgen teruggekeerd ben om er te blijven, totdat ze me voor de achtste keer zullen verdrijven.

 Groet en broederlijkheid

 Coenen

Bronnen

Rijksarchief Anderlecht, Dijledepartement, nr. 3878.